Ett ungdomsförbund ska vara just det!

30 december 2009

Är du medlem i ung pirat? Har du inte röstat i valet till vilka som ska bli ombud än till förbundets kongress i vår? Då tycker jag du ska göra det genast, vid midnatt nämligen stänger omröstningen. Så iväg till omröstningssida NU! :)

Precis som Mab anser jag att man bör rösta ungt, ett ungdomsförbund bör vara av ungdomar, för ungdomar. Det ligger liksom i namnet och syftet. Jag har inte direkt sett mig som del av ung pirat (utan varit mer aktiv i piratpartiet) även om jag varit medlem sedan förbundets start.

Därutöver har jag även varit på de tre första av förbundets kongresser och det kommer faktiskt kännas något märkligt att inte åka på den fjärde. Jag har valt att åka eftersom någon valt att nominera mig och det inte förr blivit något ombudsval utan alla som ställt upp blivit ombud. Men i och med att jag nu är äldre än den ålder som undomsförbund är till för (enligt ungdomsstyrelsens bidragsregler) och förbundet växt så det knakat under föregående år, så bestämde jag mig för att inte acceptera någon nominering i år.

Nu kom det tack å lov ingen sådan, men hade det det så hade jag inte tänkt acceptera den och riskera att i ett val till ombud råka slå ut någon ung och lovande medlem som förbundet är till för, bara för att jag skulle tycka att det vore kul att åka på kongress. Ungdomsförbund, särskillt politiska sådana bör i min mening som sagt bestå av folk mellan 15 och 25, inte mellan 25 och 35. Därför valde jag och tycker att du bör välja att rösta på unga personer i ombudsvalet. Faktum var att den äldsta personen jag valde att rösta på är så ung som 20 år.

Men visst kommer det kännas märkligt att missa den fjärde kongressen när man varit med på de tre första…